KVKK

KVKK Aydınlatma Metni:

ÇAKIR GO GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş., kişisel verilerin gizliliğine büyük önem verir. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata tam uyum içinde hareket etmektedir.

1. Veri Sorumlusu:

ÇAKIR GO GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş.
Yenişehir Mah., Millet Cad., Sümbül Sok., Starport Residence, No:10, Daire:250, Pendik/ İSTANBUL
2221539796
0(850) 209 89 88

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Kişisel veriler, yasal düzenlemeler çerçevesinde ve aşağıdaki amaçlarla işlenir:

  • Müşteri Hizmetleri Sağlama: Müşteri taleplerini karşılamak, soruları yanıtlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli bilgilerin işlenmesi.
  • Ürün ve Hizmet İyileştirme:Ürün ve hizmet kalitesini artırmak, yeni ürünler geliştirmek ve müşteri geri bildirimlerini değerlendirmek için kişisel verilerin analiz edilmesi.
  • Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri:Hedef kitleye özel pazarlama kampanyaları düzenlemek, promosyonlar sunmak ve potansiyel müşterilere ulaşmak için kişisel verilerin kullanılması.
  • İletişim Yönetimi:Müşterilere duyuru ve bilgilendirmeler göndermek, işlemleri bildirmek ve gerektiğinde iletişim kurmak için kişisel verilerin işlenmesi.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi:İş başvurularını değerlendirmek, personel kayıtlarını güncellemek ve personel yönetimi süreçleri için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi.
  • Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi:Yürürlükteki yasal düzenlemelere uyum sağlamak, vergi beyannamelerini hazırlamak ve diğer hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi.

3. Toplanan Kişisel Veriler:

ÇAKIR GO GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş., yalnızca hizmetlerini sağlamak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gerekli ve uygun olan kişisel verileri toplar.

ADEM ARSLAN, adem@cakirogluotomotiv.com, 0(531) 565 16 08

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri:

ÇAKIR GO GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş., kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işler:

A. Rıza:
Müşteri, çalışan ve diğer ilgili tarafların açık ve bilgilendirilmiş rızası ile kişisel verilerin işlenmesi. Rıza, belirli bir amaç için gönüllü olarak verilen açık bir onayı ifade eder.

B. Sözleşme İlişkisi:
ÇAKIR GO GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş., müşterileri veya tedarikçileri ile kurulan sözleşme ilişkileri çerçevesinde kişisel verileri işler. Bu, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, siparişlerin yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetini sağlama gibi amaçları içerir.

C. Hukuki Yükümlülük:
Şirket, yürürlükteki yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri işleyebilir. Bu, vergi beyannameleri, muhasebe kayıtları ve diğer yasal bildirimlerin yapılması gibi işlemleri içerir.

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Kişisel veriler, yasal düzenlemeler doğrultusunda ve ilgili amaçlarla sınırlı olarak üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK uyarınca kişisel veri sahiplerine tanınan haklar arasında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işleme itiraz etme gibi haklar bulunmaktadır.

7. Güvenlik:

ÇAKIR GO GLOBAL DIŞ TİCARET A.Ş., kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Bu metin sadece genel bir örnektir ve kendi gereksinimlerinize uyacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, KVKK’ya uygunluğunuzu bir hukuk uzmanıyla değerlendirmenizi tavsiye ederiz.